Kunngjøringer 18. - 25. november:

Lillehammer: 

Vi har nå fått brukstillatelsen for menighetssalen. Oppdatering om aktiviteter kommer med det første.

Søndag 18. november inviterer vår polske gruppe alle menighetens medlemmer til å bli med å feire 100 års jubileet for gjenopprettelsen av den polske nasjon. Det blir festmesse på polsk og litt norsk kl. 1300 og fest i den nye menighetssalen etterpå. Alle er hjertelig velkommen!

Fra mandag monteres orgelet i kirken. Orgelbyggeren har bedt om at kirken stenges i byggeperioden. Det blir derfor ikke feiret noen hverdagsmesser i denne uken.

Mariakirken, Weidemannsgate 3B, 2613 Lillehammer

Søndag 18. november: Høymesse kl. 1100, rosenkrans fra kl. 1030.

Søndag 18. november: Messe på polsk kl. 1300. Fest for gjenopprettelsen av den polske nasjon etter messen. Alle hjertelig velkommen!

Onsdag 21. november: Ikke messe.

Torsdag 22. november: Begravelse for Przemyslaw Koc kl. 1500

Fredag 23. november: Ikke messe.

Lørdag 24. november: Ikke messe.

Søndag 25. november: Kristi Kongefest. Høymesse kl. 1100, rosenkrans fra kl. 1030.

Det er mulig å gå til skrifte en halv time før høymessen.

 

Her er et bilde fra feiringen av Marias uplettede unnfangelse i Ålesund ifjor.

Den 8. desember er festen for jomfru Marias uplettede unnfangelse, og vi vil denne dagen feire høymesse etter den gamle formen, den såkalte Missa solemnis. Denne messen feires etter messeboken fra 1962, altså slik man feiret messen før de liturgiske forandringene på slutten av ’60 tallet. Det betyr at messen blir feiret på latin, men det blir trykket opp oversettelse av tekstene til norsk. p. Frode Eikenes fra Bærum og p. Ole Martin Stamnestrø fra Ålesund kommer og deltar i feiringen som diakon og subdiakon og p. Reidar fra menigheten er celebrant.

Kari Irene Lien fra Lillehammer leder en gregoriansk schola, og de vil synge messe 9, messen for mariafester og proprium. (De faste tekstene fra denne høymessen) Med litt flaks er vårt nyrenoverte orgel nettopp ferdig intonert til dagen.

Denne høymessen vil bli en fin anledning til å oppleve den skjønnhet og dybde som den gregorianske sangen har gitt vår kirke opp igjennom århundrene. Messens form har vært uforandret siden tridentinerkonsilet på slutten av 1500 tallet, og med små forandringer kan man spore den tilbake til senantikken.

 

Gjøvik:

Hunn kirke, Åsvegen 35, 2825 Gjøvik

Messer i Hunn kirke:

Søndag  11. november.  Messe kl. 17:00

Søndag 18. november: Messe kl. 1700

Troskurs på Gjøvik blir på følgende datoer kl. 1800: 12. desember, 2. januar, 13. februar, 13. mars, 4. april og 8. mai

Otta:

Bykirka, Storgata 21, 2670 Otta

Fra og med søndag 21. oktober vil messen på Otta feires en gang i måneden, og det på den 3. søndagen/ måned kl. 1700

Messedagene blir altså: søndag 18. november, 16. desember, 26. desember (2. juledag), 20. januar, 17. februar...

 

 

Pilegrimsreise til Oberammergau i Tyskland i 2020.

I juli 2020 arrangeres det en pilegrimsreise til Oberammergau i det sydlige Tyskland. p. Reidar fra Mariakirken på Lillehammer blir med som pilegrimsprest og reiseleder er Ellen K. Wergeland fra Porsgrunn. Det er nå mulig å melde seg på, se informasjon nedenfor.

Du kan nå melde deg på hvis du vet at du vil bli med, skriv da til Ellen eller p. Reidar.

Ta også kontakt hvis du er interessert men ikke helt sikker ennå, slik at vi får en oversikt over interesserte.

 

Flott menighetstur til Ringebu stavkirke og Østre Gausdal kirke lørdag 16. juni.

Om lag tredve store og små ble med på vårens menighetstur som denne gangen gikk til Ringebu stavkirke og Østre Gausdal kirke. På Ringebu feiret vi messe i stavkirken før vi fikk høre om dens historie. Vi fikk lunch i prestegården og så prestegårdshagen før vi fortsatte til Østre Gausdal kirke. Der fikk vi en omvisning og så den flotte kirken før ferden gikk hjemover. En stor takk til alle de som har planlagt og bidratt til denne fine dagen! Alle bilder: Kåre Hosar, fra menighetens Facebookside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-smakebit-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a5-dobbel-dap-og-1-kommunion-pa-gjovik-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-lillehammer-png1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-otta-200517-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-i-polen-natalie-og-kacper-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/konfirmasjon-27-mai-2017-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/dap-i-dokka-210117-sr-holder-barn-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/juleavslutning-i-katekesen-2016-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/mariakirken-innvendig-jpg1/