Allehelgensdag

1. november feirer Kirken allehelgensdag. Ingen har mulighet for å feire festene for alle salige og hellige som kjennes i Kirken – til det er de for mange. Derfor er en dag i kirkeåret satt av til å feire alle de kjente og ukjente hellige, som vi tror er i himmelen og kan gå i forbønn for oss hos Gud. I Mariakirken feirer høymessen for alle hellige mandag 1. november kl. 18.00.

 

Alle sjelers dag

Dagen er til minne om alle sjeler som døde i troen, men ikke hadde fått lest sjelemesse og derfor fremdeles befant seg i skjærsilden. Dette var sjeler som de etterlevende derfor ba for. «På denne dag man bede må, for all den synd som utestå.»

Vi feirer dagen den 2. november kl. 18.00. Det er også det tradisjon med å tenne lys på gravene denne dagen.

 

Troskurs på Lillehammer

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kirkes tro og liv.

For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke, er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære. Kurset vil holdes to torsdager i måneden i menighetessalen på Lillehammer fra slutten av oktober og frem til over påske. I denne tiden vil vi se på de viktigste sidene av den katolske tro og katolsk liv: Troen på Gud; faderen Sønnen Jesus Kristus og den Hellige Ånd, sakramentene, bønn, klosterliv og karitativt arbeid med mer. 

Kursstart: Torsdag 28. oktober kl. 18.00 - 19.30 i menighetssalen til Mariakirken på Lillehammer. Påmelding ved oppmøte første kurskveld, kurset er gratis.

 

Kunngjøringer uken 24. oktober - 2. november:

Lillehammer:

Onsdag 27. oktober: Ikke messe

Torsdag 28. oktober: Messe kl. 11.00. Troskurs kl. 18.00 - 19.30, se kunngjøring ovenfor.

Lørdag 30. oktober: Messe etter tridentinsk ritus kl. 10.00

Søndag 31. oktober: Høymesse kl. 11.00

Mandag 1. november: Allehengens dag, høymesse kl. 18.00

Tirsdag 2. november: Alle sjelers dag, Requiem kl. 18.00

 

Gjøvik:

Onsdag 27. oktober: Ikke messe.

søndag 31. oktober: Høymesse 17.00

 

Otta:

Neste messe på Otta blir søndag 21. november.

Katekese for 1. kommunionsbarn og konfirmanter begynner kl. 16.00. 

 

 

 

Biskop Erik Varden av Trondhjem lanserer sin egen nettside.

Et tips til alle som er interessert i katolsk tro og liv: Den nye biskopen av Trondheim, cisterciensermunken Erik Varden, har tidligere skrevet to interessante bøker: «Lengsel er mitt vesen» for et par år siden og tidligere i år «Påsketro i pesttid». Nå for et par uker siden lanserte han sin egen nettside; «Coram fratribus intellexi» hvor han vil dele sine tanker om tro og katolsk liv i vår moderne verden. Den anbefales på det varmeste, og du finner den her:

coramfratribus.com/no/

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-smakebit-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a5-dobbel-dap-og-1-kommunion-pa-gjovik-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-lillehammer-png1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-otta-200517-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-i-polen-natalie-og-kacper-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/konfirmasjon-27-mai-2017-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/dap-i-dokka-210117-sr-holder-barn-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/juleavslutning-i-katekesen-2016-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/mariakirken-innvendig-jpg1/