Troskurs på Lillehammer

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kirkes tro og liv.

For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke, er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære. Kurset vil holdes to torsdager i måneden i menighetessalen på Lillehammer fra slutten av oktober og frem til over påske. I denne tiden vil vi se på de viktigste sidene av den katolske tro og katolsk liv: Troen på Gud; faderen Sønnen Jesus Kristus og den Hellige Ånd, sakramentene, bønn, klosterliv og karitativt arbeid med mer. 

Vi tar sikte på å møtes annehver torsdag kveld (med opphold for jul og påske) fra kl. 18.00 - 19.30 i menighetssalen til Mariakirken på Lillehammer. Påmelding ved oppmøte første kurskveld, kurset er gratis.

Kommende kurskveld: Torsdag 25. november kl. 18.00. Fikk du ikke med deg de to første kurskveldene? Bare møt opp likevel.

 

Kunngjøringer uken 21. - 28.  november:

Lillehammer:

Onsdag 24. november: Messe kl. 11.00.

Torsdag 25. november: Messe kl. 11.00. Troskurs i menighetssalen kl. 18.00.

Lørdag 27. november: Messe etter tridentinsk ritus kl. 10.00.

Søndag 28. november: Høymesse kl. 11.00. Første søndag i advent. Stor kirkekaffe til inntekt for Norges unge katolikkers adventsaksjon '21.

 

Gjøvik:

Onsdag 24. november: Messe kl. 18.00

søndag 28. november: Høymesse 17.00. Første søndag i advent. Stor kirkekaffe til inntekt for Norges unge katolikkers adventsaksjon '21.

 

Otta:

Neste messe på Otta blir søndag 21. november.

Katekese for 1. kommunionsbarn og konfirmanter begynner kl. 16.00. 

 

 

 

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kirkens-dag-6-050617-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/garmokyrkja-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/korovelse-20210318-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/langfredag-202-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/langfredag2-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/paskenatt3-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/skjaertorsdag1-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/velsignelse-20polsk-20paskemat-202018-jpg/