Kunngjøringer 8. - 15. desember: 

Julehøytidens messeplan, se nedenfor.

Lillehammer:

Mariakirken, Weidemannsgate 3 B, 2613 Lillehammer

Søndag 8. desember: 2. søndag i advent. Katekese for 1. kommunionsbarn og konfirmanter på Lillehammer fra kl. 1000 – 1400. Høymesse kl. 1100.

Mandag 9. desember: Høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse: Høymesse kl. 1800

Onsdag 11. desember: Messe kl. 1100.

Torsdag 12. desember: Messe kl. 1800.

Fredag 13. desember: Messe kl. 1800.

Lørdag 15. desember: Messe etter tridentinsk ritus kl. 1000.

Søndag 15. Desember: 3. søndag i advent. Høymesse kl. 1100.

Søndag 15. Desember: Messe på polsk kl. 1400.

 

Julehøytidens messer i Mariakirken og St. Andreas kirke:

Julaften:

St. Andreas, Gjøvik: Kl. 1500

Mariakirken, Lillehammer: Kl. 2300

 

1.Juledag:

Mariakirken, Lillehammer kl. 1100

Bykirken, Otta Kl. 1500

 

Søndag 29. desember, Hl. familie:

Mariakirken, Lillehammer Kl. 1100

St. Andreas, Gjøvik kl. 1700

 

Nyttårsaften:

Mariakirken, Lillehammer kl. 1800

 

Nyttårsdag, 1. januar:

Mariakirken, Lillehammer Kl. 1100

 

 

Gjøvik:

St. Andeas kirke, Bassengvegen 1, 2821 Gjøvik.

Fra alterkonsekrasjonen 23. november 2019. Foto Kristine Låver/ Katolsk.no

Søndag 8. desember: 2. søndag i advent: Høymesse kl. 1700.

Lørdag 14. desember: Adventsmarked i st. Andreas kirke fra kl. 1100 - 1800.

Søndag 15. desember: 3. søndag i advent: Høymesse kl. 1700. (NB. Ikke katekese denne dagen)

Julehøytidens messer i Mariakirken og St. Andreas kirke:

Julaften:

St. Andreas, Gjøvik: Kl. 1500

Mariakirken, Lillehammer: Kl. 2300

 

1.Juledag:

Mariakirken, Lillehammer kl. 1100

Bykirken, Otta Kl. 1500

 

Søndag 29. desember, Hl. familie:

Mariakirken, Lillehammer Kl. 1100

St. Andreas, Gjøvik kl. 1700

 

Nyttårsaften:

Mariakirken, Lillehammer kl. 1800

 

Nyttårsdag, 1. januar:

Mariakirken, Lillehammer Kl. 1100

 

Annet:

Søndag 15. desember: Høymesse i St. Andreas kirke kl. 1700, men katekesen denne dagen utsettes til senere.

 

Otta:

Bykirka, Storgata 21, 2670 Otta

Korsvei på Otta. Foto: Nikoline Myklevik

Messene på Otta feires en gang i måneden, og det på den 3. søndagen kl. 1700

Husk messe på Otta søndag 17. november kl. 1700. (Katekesen for barn og konfirmanter begynner kl. 1600)

 

Troskursene og katolsk forum i gang på Lillehammer i oktober:

Tirsdag 8. oktober setter vi igjen i gang med troskurs på Lillehammer. Kurset vil gå på to tirsdager i måneden fra kl. 1930 – 2100. De første kurskveldene blir 8. og 29. oktober og 5. og 26. november

 Kurset har denne gang mer formen av en samtalegruppe enn undervisning. Vi vil bruke Rowanne Pasco’s «Svar på 101 spørsmål om den katolske kirkes katekisme» som utgangspunkt for samtaler rundt de sentrale deler av Kirkens tro. Kurset er åpent for alle og gratis, men det anbefales at deltagerne kjøper «Svar på 101» spørsmål for egen forberedelse til kurskveldene, og gjerne også den katolske kirkes katekisme. (Sistnevnte finnes på en rekke språk, og man kan gjerne kjøpe den på eget morsmål.) Begge bøkene kan bestilles i St. Olav bokhandel i Oslo. Hjemmeside:www.stolavbok.no/

 

Trenger du selskapslokale eller møterom?

Mariakirken katolske menighet i Weidemannsgate på Lillehammer leier ut ny, moderne sal og møterom. Salen rommer til vanlig 60 personer, med mulighet til å utvide til 80 plasser. Nytt stort kjøkken med kapasitet til 80 personer, tre møterom for opp til 15 deltagere. I dag parkeringsplass for ca. 20 biler og fra våren 30 plasser. Full HC tilgjengelighet. For spørsmål, pris og leie; skriv til menighetskontoret på mail: Lillehammer@katolsk.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kirkens-dag-6-050617-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/garmokyrkja-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/korovelse-20210318-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/langfredag-202-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/langfredag2-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/paskenatt3-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/skjaertorsdag1-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/velsignelse-20polsk-20paskemat-202018-jpg/