Katekesen i Mariakirken katolske menighet 2018 - 2019

 

I vår menighet har vi katekese i tre byer: Lillehammer, Gjøvik og Otta.

 

Lillehammer:

På Lillehammer er katekesen igang igjen etter byggeperioden.
Vi underviser vanligvis barna og konfirmantene på den 2. søndagen i måneden fra kl. 1000 til kl. 1415. De har en skoletime før  Høymessen kl. 1100 og deltar på kirkekaffen før de så har to skoletimer med undervisning før dagen er slutt.

På Lillehammer har vi fire klasser: 2. og 3. klasse,  4. og 5. klasse og 6. og 7. klasse samt 9. klasse som er det siste året i konfirmantforberedelsen. Det første årstrinnet i konfirmantforberdelsen (8. klasse) undervises i år på Gjøvik.

Fra i høst har vi også helt nye og moderne undervisningsrom i lyse og trivelige lokaler!

Kateketene på Lillehammer er:

Zenaida Lindberg

Stein Ek Brynilsen

Gina Leon

John Arild Leon

Marit Neubauer

p. Reidar J D I Voith

 

Konfirmantene i 9. klasse vil, som nevnt undervises på Lillehammer. Datoen for konfirmasjonen er lørdag 15. juni 2019, kl. 1100.

 

 

 

Gjøvik:

På Gjøvik har vi katekese i Engehaugen kirke for alle barn fra 3. klasse til og med konfirmantene i 8. klasse på den 4. søndagen i måneden. Katekesen begynner kl. 1500 og den avsluttes med messen, ca. kl. 1800. (Messen begynner som vanlig kl. 1700.)

Vi vil i år ha fire klasser i undervisningen: 2- og 3. klasse undervises av Stein Ek Brynilsen, 4. og 5. klasse av Liberatha Mutuymana og 6. og 7. klasse av Anna Maksim
Konfirmantene i 8. klasse undervises i år på Gjøvik av Inger Ek Brynilsen.

 

 

 

Otta:

Sted: Bykirken, Storgaten 21, 2670 Otta

På Otta er det i år kun undervisning for førstekommunionsbarn. Det er Nikoline Myklevik som underviser her. Undervisningen skjer i forbindelse med messefeiringen, altså hver 3. søndag i måneden fra kl. 1600.

Du kan få en påminnelse om katekesedagene på Facebook ved å melde deg inn i gruppen: «Mariakirken Lillehammer, katekese og messer»

 

 

Kateketer:

p.Reidar Voith               48 22 75 71, Sogneprest og leder av katekesen

 

Lillehammer:

Zenaida Lindberg           90 85 37 73

Marit Neubauer              46 95 37 44

Inger Ek                        95 88 20 65 (Konfirmantlærer for 8. klasse, underviser på Gjøvik)

Stein Ek Brynilsen          90 88 75 82

Gina Leon

John Arild Leon

 

Otta:

Nikoline Myklevik            99 26 07 30

 

Gjøvik:

Liberatha Sebazungu       91 60 68 83

Inger Ek                         95 88 20 65

Stein  Ek Brynilsen          90 88 75 82

Anna Maksim

Velkommen til katekese!