Mariakirken katolske menighet

Mariakirken katolske menighet er den katolske kirke i det østlige- og nordlige Oppland samt den nordlige delen av Ringsaker kommune i Hedmark. Den dekker området fra Toten og Gjøvik til Lillehammer, Mesnali og Sjusjøen samt Gudbrandsdalen og Ottadalen opp til fylkesgrensen mot Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Kommunene Søndre Land, Sør- Aurdal og Etnedal og Valdres betjenes fra Sta. Theresa menighet på Hønefoss.

Menigheten har pr. januar 2021 i omlag 2500 medlemmer og det feries regelmessig messe i tre byer i sognet: Lillehammer, Otta og Gjøvik.

 

Sognekirken og sogneprestens hovedsete finnes i Lillehammer.

 

I Lillehammer og Gjøvik feires det messe hver søndag, for Otta se de ukentlige kunngjøringene, messetider eller under messestedenes faner.

 

Kirker i sognet:

Mariakirken (Sognekirke)

Weidemannsgate 3B

2613 Lillehammer

 

 

St. Andreas apostelens kirke

Bassengvegen 1

2818 Gjøvik

 

 

 

Sogneprest:

p. Reidar J.D.I. Voith

Weidemannsgate 3B, 2613 Lillehammer

(Dette er adressen både for kirken og sognekontoret)

epost: reidar.voith@katolsk.no eller: lillehammer@katolsk.no

mobil: 48227571

 

 

Menighetsråd:

Formann:    Sognepresten

Ordstyrer:   Stein Ek Brynilsen

Nestleder:   Kåre Hosar

Sekretær:   Marit Neubauer

Just Almås

John Arild Leon

Per Reidar Wullum

 

Finansråd:

Sognepresten

Just Almås

Stein Ek Brynilsen

 

Pastoralrådsrepresentant:

Fast:     Stein Ek Brynilsen

Vara:    Kåre Hosar

 

Barne og Ungdomskontakt:

Sognepresten

 

Lektorer:

Lillehammer:

Kåre Hosar

Just Almås

Joseph Voigt

Anne Kirsti Voigt

Otta:

Per Wullum

Gjøvik:

Loan Chu

Inger Ek Brynilsen

Liberatha Mutuyimana

Stein Ek Brynilsen

 

Ekstraordinære kommunionsutdelere:

Kåre Hosar

Joseph Voigt

Helge Lindberg

Per Wullum

Inger Ek Brynilsen

Stein Ek Brynilsen