Troskurs i Lillehammer

 

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kirkes tro og liv.

For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke, er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære.

Høsten 2018- vinteren 2019 vil vi gå igjennom messen, nattverdens sakrament. Vi vil se på hvordan den har blitt som den er, hva de ulike riter og symboler betyr og hva kirken tror skjer i denne liturgien.

På Gjøvik arrangeres kurset i menighetssalen i Hunn kirke. Kurset går vanligvis på andre onsdag i måneden, med unntak av april. Vi begynner kl. 1800 og slutter av ca. kl. 1930. Kurset er gratis og åpent for alle. Kursdagene høsten 2018 og våren 2019 vil være: 12. desember, 2. januar, 13. februar, 13. mars, 4. april og 8. mai

På Lillehammer vil vi arrangere samme kurs i menighetessalen i Mariakirken. I skrivende stund (9. nov. 18) venter vi på brukstillatelse fra Lillehammer kommune. Så fort denne tillatelsen blir gitt vil kursdagene annonseres her og på Facebook og i messene.