Troskurs i Lillehammer

 

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kirkes tro og liv.

For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke, er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære.

Vi har nettopp startet opp et nytt kurs for våren 2017 i Mariakirken i Lillehammer. Ønsker du å være med, er det bare å møte opp på neste kurskveld som er ondag 1. mars kl. 1900. Denne dagen feirer vi Askeonsdag med messe kl. 1800, bli gjerne med på denne før kurset. KUrset er gratis.

Kursene finner sted i menighetssalen ved siden av kirken. Kursleder er p. Reidar J D I  Voith.