St. Andreas kirke på Gjøvik åpner for messefeiring søndag 22. november – med SMS-påmelding. (Se ordinære kunngjøringer nederst på siden.)

Smitteutbruddet På Gjøvik og Hamar er nå under kontroll, så vi velger å åpne St. Andreas kirke for offentlig messefeiring igjen fra og med søndag 22. november.

Men, husk at det vil være en begrensning på 40 personer til messe og krav om forhåndspåmelding, på samme måte som i Mariakirken på Lillehammer.

For å melde deg på til messe på Gjøvik, send da SMS til meg, p. Reidar på nummer 48227571 hvor du skriver «Gjøvik, dato for messen, ditt navn og navnene på de andre vi vil melde på»

De som ønsker å gå i messen på polsk bes å sende SMS på samme måte til p. Lukasz Gruchala på nr. 40557822.

Eksempel på tekst i SMS kan være: «Gjøvik, søndag 29. november. Per Askeladd og Pål og Espen.» Husk at SMS påmeldinger må sendes senest kl. 1500 samme dag som du vil gå til messe. På onsdagsmessene trengs det ikke påmelding.

På grunn av den generelle smittesituasjonen velger vi å utsette all katekese i St. Andreas kirke til over jul.

Maksimalt 50 kirkegjengere til alle messer i Mariakirken på Lillehammer. Påmelding på SMS kreves nå både på Lillehammer og Gjøvik.

Fra søndag 5. november ikke er lov å være flere enn 50 troende tilstede i messer i Norge. Prest, ministranter og eventuelt kor kommer i tillegg. Dette for å slå ned det pågående utbruddet av Covid -19 i landet.

Dette betyr at vi må ha en påmelding til messen, og vi gjør det nå slik at alle må sende SMS til meg -sognepresten innen kl. 0930 søndag morgen for å melde seg på. Send SMS til mitt nummer: 48227571 hvor du skriver navnene på du eller dere som vi komme til messe og jeg skriver dere på listen og sender dere en «OK» som kvittering. Er det fullt får dere beskjed om det.

Men: Jeg har ikke mulighet til å besvare SMS’er etter 0930 på søndag morgen.

Kommer du til messe uten å ha meldt deg på kan du få bli med hvis det er ledig plass, ellers ikke.

Er det for mange (altså over 50) må de som ikke har meldt seg på forlate kirken før messen kan begynne.

De som ønsker å gå i messen på polsk bes å sende SMS på samme måte til p. Lukasz Gruchala på nr. 40557822.

Viser det seg at det er behov for en ekstra messe på søndag, vil jeg innføre en ekstra messe kl. 1300.

Jeg vil samtidig benytte denne muligheten til å minne om at vi feirer messe på flere hverdager: Vanligvis feires det messe på onsdag kl. 11, torsdag kl. 18 og lørdag kl 10. Disse kan kanskje være et alternativ hvis det blir for fullt på søndager?

Inne i kirken:

Vi må holde en meter avstand, målt fra skulder til skulder til de vi ikke bor sammen med til daglig. Spre dere godt i kirken og bruk gjerne sidebenkene.

Vi må bruke håndsprit når vi kommer og når vi forlater kirken.

Er vi syke, eller har dårlig almenntilstand må vi bli hjemme.

Til kommunion kommer vi frem til presten en benkerad av gangen, husk å holde en meter avstand til de foran deg i kommunionskøen. Fra nå av må vi motta kommunionen i stillhet. Kom frem, hold hendene frem og motta Herrens legeme i stillhet. Dette for å minimere sjansen for smitte.

Kommunionen gis kun i hånden.

Når det gjelder katekese for barn og ungdom (1.kommunion og konfirmasjonskatekese) må oppstart av denne utsettes til over nyttår på Lillehammer, Gjøvik og Kvam.

Det er vanskelige tider vi igjen går inn i. Disse innstrammingene er for å gjøre messefeiringen så trygg som overhodet mulig. La oss ta vare på hverandre nettopp ved å holde avstand slik at vi hindrer covid-19 i å bre seg og sammen kommer vi igjennom denne epidemien.

 

Skjerpet trusselvurdering mot kirker i Norge:

Politiets sikkerhetstjeneste, PST, meddeler idag, 30. oktober at de vurderer at terrortrusselen mot kirker i Norge, også katolske, er skjerpet. Det er ikke grunn til frykt, men de troende bes å være årvåkne i forhold til uvanlig aktivitet i og rundt våre kirker.

Les PST's pressemelding her: pst.no/alle-artikler/pressemeldinger/skjerping-av-trusselen-fra-ekstrem-islamisme/

 

Kunngjøringer denne uke:

Mariakirken på Lillehammer:

Onsdag 25. november: Messe kl. 1100

Torsdag 26. november: Messe kl. 1800.

Lørdag 28. november: Messe etter tridentinsk ritus kl. 1000

Søndag 29. november: Høymesse kl. 1100. Første søndag i Advent.

 

St. Andreas kirke på Gjøvik:

St. Andreas kirke åpner igjen for messefeiring søndag 22. november. Husk SMS påmelding på søndager. (se ovenfor)

Onsdag 25. november: Messe kl. 1800

Søndag 29. november: Høymesse kl. 1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/bykirken-otta-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/dokka-bedehus-lav4-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/engehaugen-kirke-1-sept-2016-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/messe-pa-otta170916-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kurs-i-gjovik-200916-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/uten-navn-png/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/katekese-pa-lillehammer-100916-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/mariakirken-lav1-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kirkens-dag-2-050617-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kirkens-dag-3-050617-jpg/